Landschaftspflegeverband Sternberger Endmoränengebiet e.V.

Am Dorfteich 20
19406 Kobrow II

Tel.: 03847 - 435 00
Fax: 03847 - 435 023

E-Mail: lse.stb@t-online.de
URL: www.lse-sternberg.de

Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. (DVL) · Promenade 9 · 91522 Ansbach
Tel.: +49 (0)981-1800-990 · E-Mail: info@lpv.de · Internet: www.lpv.de