Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis e.V.

Humboldtstr. 11
78166 Donaueschingen

Tel. 0771 - 929 18 507

E-Mail: walther@lev-sbk.de
URL: www.lev-sbk.de

Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. (DVL) · Promenade 9 · 91522 Ansbach
Tel.: +49 (0)981-1800-990 · E-Mail: info@lpv.de · Internet: www.lpv.de